Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan AtSea Design & Media verstrekt, zal AtSea Design & Media zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

AtSea Design & Media handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. AtSea Design & Media zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van de website kan AtSea Design & Media informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die AtSea Design & Media verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

AtSea Design & Media mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

AtSea Design & Media mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

Het is AtSea Design & Media niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

AtSea Design & Media zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat AtSea Design & Media de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Contact

AtSea Design & Media
Sandtlaan 36 E3b
2223GG Katwijk ZH

Telefoon: 071 – 737 01 50
E-mail: info@atseamedia.nl